Vigersted Forsamlingshus

Forsamlingshusets historie.

 

Vi vil meget gerne have  oplysninger, hvis I ligger inde med viden om forsamlingshuset. I kan ringe 22 44 85 74, skrive til Torben Jensen, Ågerupvej 26 4100 Ringsted eller sende mail til mot.jensen@gmail.com

Det kan også være, at der er fejl i vores oplysninger. Det vil vi også gerne vide.

 

13. marts 1903: Stiftende generalforsamling for Interessentskabet Vigersted Forsamlingshus. Et af stridspunkterne var bestemmelsen om at der aldrig nogensinde kunne serveres spiritus og alkohol i huset.

 

6. april 1903: Tømrer Sofus Hansen, Borup, fik entreprisen med et tilbud på hele arbejdet på 3.935 kr. Ved udgravningen til huset fandt man ”Spaniolerhullet”.

Peder Dirch Olsen gav grunden. Baronen på Overdrevsgården gav tømmeret.

 

1904:Gymnastik for unge karle 2 gange om ugen underledelse af ungkarl Niels Larsen, Vigersted.

 

22. november 1904: Vigersted Menighed afholder møde i forsamlingshuset og vedtager at sende en begæring til herredsfogeden om at der i fremtiden skal tages strengere forholdsregler i kraft mod vagabonder. Mødet ledes af Pastor Krogh Meyer.

 

5. september 1925: Høstbal for aktionærer med husstand.

 

31.oktober 1925:Bal for aktionærernes ukonfirmerede børn.

 

1930erne: Biografforestillinger i forsamlingshuset. Fy og Bi.

 

11. december 1934: Foredrag om livsværdier.

 

1946: Husholdningsundervisning begynder i forsamlingshuset under ledelse af Else Andreasen.

 

1951: Forsamlingshuset udvides med værtsbolig og scene. Sognerådet holder møder i Sognestuen. Hver fredag mellem 10 og 12 kunne borgerne møde op og tale med sognerådsformanden og sekretæren.

 

25.maj 1956: Vigersted Sogneråds lejeindbetaling hæves fra 1500 kroner til 2000 kroner om året.

 

1973 – 1. april: Forsamlingshuset overdrages til Ringsted Kommune.

 

1981: Voksenklubben begynder under devisen: vi løfter i flok og vi gør noget for sognet – ikke omvendt.

 

1983 – 1. december. Støtteforeningen overtager forpagtningen af forsamlingshuset.

· Nyeste afdeling af Vigersteddilettanten oprettes.

· Støtteforeningen renoverer forsamlingshuset.

1984: Scenetæppet sys af de gamle damers brokadekjoler. 1629 lapper. Motivet er designet af Tove Gaub.

 

1991: Sidste vært forlader forsamlingshuset. Støtteforeningen overtager driften.

 

1993-1998: De legendariske Vigerstedfester.

 

1994: Den store renovering af lokalerne.

 

2003: Forsamlingshuset har 100 års jubilæum.

2018: Anders Piil bliver bestyrelsens 3. formand.

 

Reservation af hus:

 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com

 

Eller på telefon 40 50 50 98

 

Vedrørende udlevering af nøgle:

 

Mathea Jensen

 

Mob. 40 50 50 98

 

Ring senest 8 dage før arrangementet.